"THE POWER OF
COLLABORATION
FOR ALL:
พลังเเห่งความร่วมมือ
เพื่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น"เข้าสู่หน้าหลัก


#กลุ่มกาลพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#กาลพฤกษ์ชู่ข่อดอกใบ
#ก้าวเข้าสู่5ปีกาลพฤกษ์
#ThePowerOfCollaborationForAll
#Kalapruek2024